Career

opportunities

.NET Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา .NET)

500
19.01.60

.NET Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา .NET)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาที่ใช้ .NET Framework เช่น C#, J#, VB.NET เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

วิธีการรับสมัครงาน

  • ส่ง cv/resume มาที่ อีเมล์ : hrm@emworkgroup.com

Please publish modules in offcanvas position.