Career

opportunities

Web Developer (นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น)

591
11.01.60

Web Developer (นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, ภาษา JAVA, ภาษาที่ใช้ .NET Framework เช่น C#, J#, VB.NET เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

วิธีการรับสมัครงาน

  • ส่ง cv/resume มาที่ อีเมล์ : hrm@emworkgroup.com

Please publish modules in offcanvas position.