Career

opportunities

System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)

732
11.01.60

System Analyst (วิเคราะห์ระบบ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System)
  • บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

วิธีการรับสมัครงาน

  • ส่ง cv/resume มาที่ อีเมล์ : hrm@emworkgroup.com

Please publish modules in offcanvas position.